Farmakologija i toksikologija – decembar

Praktični deo ispita će se održati 15.12.2020. u 10h, predavaonica H-54, a test 16.12.2020. u 10h, predavaonica H-54.