Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – APRIL

Praktični deo ispita: 30.03.2021. u 9h, predavaonica H52; Test: 31.03.2021. u 10h, sala P3.