Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – MAJSKI ISPITNI ROK

Praktični deo ispita: 19.05.2021. u 8h, predavaonica br. 14, 3. sprat; Test: 20.05.2021. u 12h, predavaonica H-54.