Farmakologija i toksikologija – novembar

Praktični deo ispita će se održati u 17.10.2020. u10h, H-54, a test 18.10.2020. u 12h, H-54.