Februarski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

UTORAK, 07.02.2023.

TEST: u 8h u sali H-52

PRAKTIČNI: u 10h u sali H-52

USMENI: SREDA, 08.02.2023. u 10h u kancelariji profesora

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

PONEDELJAK, 06.02.2023.

TEST: u 9h u sali H-52

USMENI: u 10.30h u sali H-52

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo ispita se polaže na mejl: annamaria@gmail.com najkasnije do 02.02.2023. do 10h.