HIGIJENA MESA i srodni predmeti ISPIT – OKTOBAR 6

Ispit će se održati u petak, 6.11.2020. sa početkom u 11 časova.

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 5.11.2020.