HIGIJENA MESA ISPIT – FEBRUAR

Ispit će se održati u ponedeljak, 6.2.2023., u 10.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije, odbrana izveštaja sa prakse je u 9.00 časova.

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com najkasnije u petak, 3.2.2023. godine.