HIGIJENA MESA ISPIT – MAJ

Ispit će se četvrtak, 20.5.2021. prema sledećem rasporedu:

– odbrana izveštaja sa prakse od 10.00 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije);

– pismeni deo ispita od 11.00 časova;

– usmeni deo ispita od 12.00 časova.

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 17.5.2021.