HIGIJENA MESA ISPIT – MART

Ispit će se održati u petak, 17.3.2023., u 10.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije, odbrana izveštaja sa prakse je u 9.00 časova.

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com najkasnije u utorak, 14.3.2023. godine.