HIGIJENA MESA ISPIT – MART

Ispit će se održati u sredu, 17.3.2021. prema sledećem rasporedu:

– odbrana izveštaja sa prakse od 9.00 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije);

– pismeni deo ispita od 10.00 časova;

– usmeni deo ispita od 11.00 časova.

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 15.3.2021.