HIGIJENA MESA ISPIT – OKTOBAR

Ispit će se održati u petak, 1.10.2021. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Samostalno napisane izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 28.9.2021.