HIRURGIJA – JANUAR

Pismeni deo ispita (važi za sve predmete): Ponedeljak 17.01.2022., neka od dostupnih predavaonica na petom spratu hemijskog paviljona, sa početkom u 13.30h

Usmeni deo ispita (objedinjeni prakticni i usmeni deo ispita):

Opšta hirurgija – odmah nakon završenog pismenog dela ispita (14.00h) u prostorijama održavanja pismenog dela ispita

Specijalna hirurgija – utorak, 18.01.2022. sa početkom u 13.00h, prostorije veterinarske klinike – prof. dr Bojan Toholj

Napomena: Kako ispitni test predstavlja sastavni deo konačne ocene na ispitu, studenti koji položu test su u obavezi da u istom ispitnom roku, na zakazan termin, izadju na praktični i usmeni deo ispita. Neophodno je prijaviti PISMENI deo ispita na sledecu e mail adresu, najkasnije do petka 14.01.2022. na:

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže