Ispit iz Patološke fiziologije i ostalih predmeta – avgustovski rok

02.09.2021. Test i praktični u 9h u Laboratoriji za patološku fiziologiju

03.09. Usmeni ispit i upis ocena 9h u kabinetu profesora