Ispit iz predmeta:

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u JANUARSKOM roku održaće se 16.01. i 23.01.2024. god. u 9h