Ispit iz predmeta:

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u MARTOVSKOM roku održaće se 22.03.2024. god. u 9h