Ispit iz predmeta:

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u NOVEMBARSKOM roku održaće se 20.11.2023. god. u 11h.