Ispit iz predmeta: Klinička dijagnostika (svinja)-Martovski rok

Održaće se  26.05.2020 god. u  kancelariji  H-5 u 10h.