Ispit iz predmeta: SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u OKTOBARSKOM II roku održaće se 08.10.2020. god. u 10.30h.