Ispit iz predmeta: SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u MAJSKOM roku održaće se 19.05.2023. god. u 9h.