Ispiti iz patološke fiziologije i ostalih predmeta za sve nivoe studija

TEST i PRAKTIČNI 15.03.2021. u 12h u Laboratoriji za patološku fiziologiju H17/4

USMENI I UPIS OCENE 16.03.2021. po dogovoru