JANUAR – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 18.01.2023. u 9h u H52 i 24.01.2023. u 9h u H52; Test: 19.01.2023. u 10h u P2 i 25.01.2023. 10h u
P2.