JANUAR – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita će se održati 20.01.2021. u 9h (predavaonica H52), a test 21.01.2021. u 10h (predavaonica H52)