JANUAR – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

  1. termin praktični: 15.01.2024. 10h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju; Test i usmeni: 16.01.2024. 10h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju (3. sprat, Hemijski paviljon)
  2. termin praktični: 23.01.2024. 10h, H52; Test i usmeni: 24.01.2024. 10h, P2.