JULSKI ISPITNI ROK – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

I termin: praktični: 25.06.2021. 9h, sala H52; test: 28.06.2021. 11h, sala P2

II termin: praktični: 30.06.2021. 9h, sala H52; test: 01.07.2021. 13h, sala P2.

Izlazak na ispit potvrditi slanjem mail-a na zorana.kovacevic@polj.edu.rs uz napomenu koji deo ispita se polaže i u kom terminu, najkasnije 24h pre održavanja ispita.