Julski ispitni rok Nikolina Novakov

Ispit iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama u julskom ispitnom roku će se održati 10.07.2023. u sali H-54 sa početkom u 9:30 h

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti u julskom ispitnom roku će se održati 10.07.2023. u sali H-54 sa početkom u 10 h