Julski rok – Doc. Erdeljan

Po rasporedu postavljenom na početku akademske godine ispiti kod doc. dr Mihajla Erdeljana su predviđeni za 7.7.2021. Ukoliko dođe do održavanja apsolventske večeri 6.7. ispiti će svakako biti pomereni za dan ili dva kasnije.

Za bilo kakva pitanja možete poslati mejl na bolestikopitarans@gmail.com

Sa predmeta