JUNSKI ISPITNI ROK – Farmakologija i toksikologija I i II, Farmakognozija, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca

Praktični deo ispita: 16.06.2021. u 9h, predavaonica H52; Test: 17.06.2021. u 10h, sala P2.