Junski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

TERMIN I: UTORAK, 06.06.2023.

TERMIN II: PONEDELJAK, 19.06.2023.

TEST: u 8.30h u sali H52

PRAKTIČNI: u 9.30h u sali H52

USMENI: u 10.30h u sali H52

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

TERMIN I: UTORAK, 06.06.2023.

TERMIN II: PONEDELJAK, 19.06.2023.

TEST: u 8.30h u sali H52

USMENI: u 10.30h u sali H52

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo ispita se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com najkasnije do 05.06.2023. do 10h.