Junski rok- prof. dr I. DavidovNUTRITIVNA PATOLOGIJA

6. 6. 2022.  10h   H-12

20. 6. 2022. 10h H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

7. 6. 2022.  10h  H-12

21. 6. 2022. 10h H-12

OBDUKCIJA

8. 6. 2022.  9h  H-12

22. 6. 2022. 9h H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

8. 6. 2022.  10h  H-12

22. 6. 2022. 10h H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

9. 6. 2022.   10h  H-12

23. 6. 2022. 10h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!