JUNSKI ROK – Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija i Radiobiologija

Praktični deo ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike, Rendgenologije i fizikalne terapije održaće se 7. 6. 2021. godine sa početkom u 9h u H16/4.

Potvrditi izlazak na praktični do petka 4. 6. 2021. u 15h na mejl sandra.nikolic.vet@gmail.com

Pismeni deo ispita Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija i Radiobiologija održaće se 8. 6. 2021. sa početkom u 12h u amfiteatru.