Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja) – Januarski rok

Održaće se  22.01.2021 god. u  sali  H-52 u 12h.