Klinička dijagnostika (svinja)-Novembarski rok

Održaće se  23.11.2020 god. u  sali  H-52 u 10h.