Laboratorijska dijagnostika infektivnih oboljenja farmskih životinja i konja – FEBRUAR

Predaja seminarskih radova u februarskom ispitnom roku je u ponedeljak 05.02.2024. u 10h.