Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologji, Klinička patološka fiziologija, Klinička hematologija i biohemija (UPIS OCENA)

16.01.2023. u 9h – Klinička hematologija i biohemija

16.01.2023. u 10h – Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji

16.01.2023. u 11h – Klinička patološka fiziologija