Maiski rok – Bolesti riba, živine, parazitske bolesti

Ispit iz predmeta Bolesti živine održaće se u majskom ispitnom roku 18.05.2021. godine sa početkom u 10 h u kancelariji S4/II.

Ispit iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama održaće se u majskom ispitnom roku 18.05.2021. godine sa početkom u 11 h u kancelariji S4/II.

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti održaće se u majskom ispitnom roku 18.05.2021. godine sa početkom u 11:30 h u kancelariji S4/II.

Ispit iz Izbornih predmeta: Intenzivna proizvodnja u akvakulturi i Zaštita životne sredine od posledica intenzivne animalne proizvodnje, održaće se u majskom ispitnom roku 18.05.2021. godine sa početkom u 12 h u kancelariji S4/II.