MART – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita će se održati 15.03.2022. u 9h (Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju; 3. sprat, hemijski paviljon), a test 16.03.2022. u 10h (Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju; 3. sprat, hemijski paviljon).