MART – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

praktični: 19.03.2024. u 9h Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju, Hemijski paviljon, 3. sprat;

test i usmeni: 20.03.2024. u 10h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju, Hemijski paviljon, 3. sprat