Martovski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, i RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKARADIOLOGIJA

Petak, 25.03.2022.

PISMENI DEO ISPITA u 12h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

PRAKTIČNI I USMENI DEO ISPITA u 13h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA

Petak, 25.03.2022.

PISMENI DEO ISPITA u 12h u sali H-52 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI DEO ISPITA u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

NAPOMENA: Potvrditi izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com do 15.03.2022. godine u 12h. Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!