Martovski rok- prof. dr I. DavidovNUTRITIVNA PATOLOGIJA

21. 3. 2022.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

21. 3. 2022.  10h  H-12

OBDUKCIJA

24. 3. 2022.  10h  obdukciona sala

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

25. 3. 2022.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

25. 3. 2022.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!