Novembarski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

17. 11. 2023.  9h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

17. 11. 2023.  9h  H-12

OBDUKCIJA

17. 11. 2023.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

17. 11. 2023.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

17. 11. 2023.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju prijaviti ispit poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!