Nutritivna, Opšta, Specijalna patologija i Veterinarska onkologija- oktobar 2

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

09.10.2020.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

07.10.2020.  10h  H-12

OBDUKCIJA

08.10.2020.  9h  H-12

SPECIJALANA PATOLOGIJA

09.10.2020.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

09.10.2020.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!