Nutritivna, Opšta, Specijalna patologija i Veterinarska onkologija- septembarski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

14.09.2020.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

15.09.2020.  10h  H-12

OBDUKCIJA

16.09.2020.  9h  H-12

SPECIJALANA PATOLOGIJA

16.09.2020.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

17.09.2020.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! MASKE su obavezne na ispitu!!!!!