Nutritivna,Opšta, Specijalna patologija i Veterinarska onkologija- oktobarski 3

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

15.10.2020.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

15.10.2020.  10h  H-12

OBDUKCIJA

16.10.2020.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA

16.10.2020.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

16.10.2020.   9h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!