OKD (svinja), Bolesti divljači (svinja), Imunoprofilaksa -Septembarski rok

Održaće se 14.09.2021 u 9h.