OKTOBAR 2 – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 05.10.2022. u 17h, predavaonica H52; Test: 06.10.2022. u 10h, predavaonica H54.