Oktobar 2 Parazitske bolesti i Bolesti riba

Ispit iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama održaće se u Oktobar 2 ispitnom roku u četvrtak 07.10.2021. godine u 11 h u kancelariji S4-II

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti održaće se u Oktobar 2 ispitnom roku u četvrtak 07.10.2021. godine u 11:30 h u kancelariji S4-II