OKTOBAR 3 – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični – 16.10.2023. 10h, Sala H52

Test – 17.10.2023. 12h, Sala H52