OKTOBAR 4 ISPITNI ROK – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita će se održati 20.10.2021. u 11h (hemijski paviljon, 3. sprat, kancelarija 12a), a test 21.10.2021. u 14h, sala H52.