Oktobar III – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

ČETVRTAK, 13.10.2022.

TEST: u 8.30h u sali H-52

PRAKTIČNI: u 10h u sali H-52

USMENI: u 12h u sali H-52

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

PETAK: 14.10.2022.

TEST: u 8.30h u sali H-52

USMENI: u 10h u sali H-52

NAPOMENA: Potvrditi izlazak na ispit sa naznakom kada i koji deo se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com do srede 12.10.2022. godine u 10h.