OKTOBARSKI 3 ISPITNI ROK – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita će se održati 13.10.2021. u 9h, sala H52, a test 14.10.2021. u 14h, sala H52.